De interese para o alumnado do MUA (curso 2019/2020) que non aprobase todas as materias do Máster polo sistema de avaliación continua e teñan dereito a presentarse ao exame final 2ª oportunidade (materias primeiro e segundo semestre) ou que non defendesen o seu TFM na primeira convocatoria de febreiro/2020: Poden consultar as datas de exames e de defensa TFM no Campus Virtual da USC (MUA-Coordinación) ou na web da EPX de Santiago.

Para máis información pode dirixirse aos servizos administrativos da Escola de Práctica Xurídica: epjdir@usc.es / 881814675 (en horario de mañá)