11 de setembro de 2020: finalización do prazo para matricularse en «continuación de estudos» MUA; Bolsas de colaboración: solicitude inmediata.

MATRICULA: Os/as alumnos/ as que cursaron o primeiro ano do MUA durante o presente curso académico 2019/2020, poden matricularse no terceiro semestre (curso 2020/2021) ata o 11 de setembro, mediante o sistema de matrícula en liña directa. Para máis información dirixirse á conta de correo epjdir@usc.es ou ao número de teléfono 881814675.

BOLSAS DE COLABORACIÓN: Os/as alumnos/ as de «continuación de estudos» que non estean pendentes de cursar ningunha materia de «prácticas externas» no mes de setembro, poden solicitar unha bolsa de colaboración do ICA Santiago para realizar actividades durante o mes de setembro de 2020. Atenderase á orde de solicitudes.