Con motivo da terceira vaga da pandemia e o incremento de casos da COVID-19, a Xerencia da USC estableceu na Instrución de 27 de xaneiro de 2021 pola que se dispoñen medidas para a aplicación da Orde da Consellería de Sanidade de 26 de xaneiro, como medida de prevención para frear os contaxios, que a actividade docente teórico-práctica correspondente o segundo semestre non comezará o luns día 1 de febreiro como estaba previsto, senón o día 8 de febreiro para o alumnado da IX promoción, do mesmo xeito que para o resto da comunidade universitaria. Con todo as materias de “Prácticas externas en administracións públicas” e “Prácticas externas en órganos xurisdicionais”  si que comezaran, como estaba previsto, o día 1 de febreiro de forma presencial, (ou, excepcionalmente, de maneira telemática) nos distintos órganos e dependencias.

O inicio do segundo semestre está marcado pola peculiaridade de que o comezo das clases será de forma non presencial a través da plataforma en liña Microsoft Teams ata o día 12 de febreiro. A partir do 17 de febreiro xa se prevé que a actividade docente se poida realizar de forma presencial nas instalacións da Escola de Práctica Xurídica, como se realizou durante todo o primeiro semestre, e onde se cumpren todas as medidas de seguridade necesarias para garantir a seguridade dos/as alumnos/as e docentes.

Por este motivo, a dirección da Escola e a coordinación do Máster solicitan a colaboración e responsabilidade do alumnado, de todo o persoal docente (tanto universitario como externo), e dos servizos administrativos da Escola para poder regresar as aulas de forma segura e presencial o antes posible como se veu realizando ata agora.

.