Publicación dos Tribunais de TFM e calendario de presentación e defensa dos traballos para os alumnos/as da 8ª edición do MUA Santiago que se presentan na terceira oportunidade, setembro 2021