Con motivo do incremento da demanda formativa en relación cos efectos xurídicos dos accidentes laborais, a Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela organiza unhas xornadas que terán lugar o 14 e o 16 de decembro de 2010, ás 19:00 horas, co obxectivo de analizar os accidentes laborais dende unha perspectiva xurídica penal, na cal interveñen D. Mario Piñeiro Vázquez e D.ª Ana López-Suevos Fraguela, e dende unha perspectiva xurídica laboral, na cal interveñen D. Carlos Domenche de Aspe e D. Emilio Fernández de Mata.