Xuízos Simulados a través de Microsoft TEAMS (curso 2019/2020)

Xuízos Simulados a través de Microsoft TEAMS (curso 2019/2020)

A Escola de Práctica Xurídica de Santiago celebrará do 14 ao 22 de maio de 2020 os xuízos simulados correspondentes ás materias de Práctica Xurídica Laboral II, Penal II, Administrativo II e Civil II do Máster universitario en Avogacía (USC-ICA Santiago) a través da plataforma Microsoft Teams.

leer más