Máster oficial en Avogacía 2017-2019

Deontoloxía profesional e réxime de responsabilidade