Máster oficial en Avogacía 2017-2019

Práctica Xurídica Tributaria, Constitucional, Internacional e da UE