Máster oficial en Avogacía 2017-2019

TRABALLO FIN DE MÁSTER

Para o curso 2018-2019, na materia de Traballo Fin de Máster (P3341119), as prazas ofertadas nas distintas áreas son as seguintes:

  • Especialidade de Práctica Xurídica  Civil – 12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Mercantil -12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Laboral -12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Administrativa – 12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Penal – 12 prazas