Máster oficial en Avogacía 2016-2018

Práctica Xurídica Tributaria, Constitucional, Internacional e da Unión Europea