PRIMEIRA CONVOCATORIA PARA O EXAME DE ACCESO Á AVOGACÍA 2020

Informámovos que onte sábado 28 de diciembre saliu publicada no BOE, a Orden PCI/1261/2019, de 26 de decembro, pola que se convoca a proba de avaliación de aptitude profesional para o exercicio da profesión de Avogado/a para o ano 2020.

O prazo de presentación de solicitudes de inscripción na avaliación será de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial del Estado». A non presentación da solicitude de inscripción en tempo e forma será causa de exclusión do aspirante.

Tal como establece a convocatoria, de acordo coa normativa vixente en materia de obligatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos nas probas de avaliación de aptitude profesional para o exercicio das profesions de Avogado/a e Procurador/a dos Tribunais, a solicitude de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Xusticia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte dos aspirantes.

 

Os sistemas de identificación e de firma admitidos en Cl@ve son: DNI-e, certificado electrónico, Cl@ve PIN e Cl@ve Permanente

Convocatoria BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18661