CONVOCADA A «PROVA DA AVOGACÍA» PARA O 23-XUÑO-2023

O Ministerio de Xustiza convocou aos aspirantes para a realización da proba de abaliación de aptitude profesional para o exercicio da profesión da Avogacía para o 23 de xuño de 2023.

Por Resolución do 22 de maio de 2023, da Directora Xeral para o Servizo Público de Xustiza (Mº de Xustiza) determínase a data e hora para a realización da proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión da Avogacía (ano 2023), que fora convocada por Orde (Mº da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática) PCM/270/2023, do 21 de marzo.

«Segundo. Convocar aos aspirantes admitidos para a realización da proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión da Avogacía, o día 23 de xuño de 2023, que se celebrará de forma en liña de maneira síncrona con calquera dispositivo con acceso a Internet, a través da plataforma AVEX da UNED. Dita proba empezará ás 9:00 horas, horario peninsular, «Primeira parte da proba: Materias comúns», finalizándose ás 11:00 horas; e ás 11:10 horas «Segunda parte da proba: Materias Específicas», finalizándose ás 12:10 horas. Conforme ao sinalado no apartado 12 da Orde de convocatoria, o dispositivo con acceso a internet deberá estar dotado de webcam, a cal deberá estar activa durante todo o tempo que permanezan conectados á plataforma para a realización da proba.

Terceiro. Ademais, segundo o disposto no apartado 11 da Orde de convocatoria, desde o día 5 de xuño e ata o 22 de xuño poderanse obter os códigos de acceso. A través da ligazón https://entrada. aulavirtualexamenes.es e nunha pantalla de benvida pediráselles a dirección de correo electrónico (que será a mesma que previamente facilitaron ao Ministerio de Xustiza) e, tras pulsar o recadro «Solicitar código», que aparecerá na mesma pantalla, remitiráselles un código de acceso á súa conta de correo. Este código deberano conservar coidadosamente xa que será imprescindible para acceder o día do exame á plataforma. O día 12 de xuño desenvolverase un exame similar ao do día 23 de xuño. A dita proba demo empezará ás 9:00 horas, horario peninsular, «primeira parte da proba», finalizándose ás 11:00 horas; e ás 11:10 horas «segunda parte da proba», finalizándose ás 12:10 horas. Ata o 14 de xuño ás 20:00 horas, na fase demo o aspirante poderá acceder tantas veces como queira ao exame mock, para familiarizarse coa plataforma. Nin as respostas a ese exame nin as preguntas formuladas conservaranse durante esta fase e tampouco haberá corrección do devandito exame.

Cuarto. O día 26 de xuño, poderase acceder á visualización e descarga dos exames, así como á descarga do certificado de cada un dos exames.»