A Escola

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

Escola de Práctica Xurídica – Sede USC

Facultade de Dereito, Planta soto
Campus Vida (Campus Universitario Sur)
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Correo electrónico: epjdir@usc.es
Tel: +34 881 814 675 – +34 981 563 100 (ext 14675 e 14758)
Fax:+34 881 814 751

Horario de atención ao alumnado

de 10:00 a 10:30 horas

de 15:00 a 15:30 horas

de 20:45 a 21:15 horas