Publicación do Tribunal de TFM e calendario de presentación e defensa dos traballos para os alumnos/as da 10ª edición do MUA Santiago, xuño 2023