Os/as interesados/as en cursar o Máster universitario en Avogacía e Procuradoría durante o período 2024-2026 con titulacións de acceso de sistemas alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, poden realizar a súa solicitude de admisión, a través da secretaría virtual, no prazo que vai entre o 21 de febreiro (10:00 h) ata o 12 de abril (23:59) de 2024.

A admisión farase por orde de solicitude ata completar as prazas dispoñibles entre os aspirantes que acrediten os requisitos de admisión. O número de prazas ofertadas para estes/as interesados/as é de 10.

O Máster é impartido pola USC, o Colexio da Avogacía e o Colexio de Procuradores de Santiago, xunto coa Escola de Práctica Xurídica. A información sobre a titulación pode verse no seguinte enderezo: www.epxsantiago.org

Máis información nas webs: www.epxsantiago.org / https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/125246/carga.htm