Data de recepción da Oferta na EPX: 29 de abril de 2024 
Obxecto da Oferta: Avogado/a para departamento de Dereito Tributario en despacho profesional na Coruña
Data final da Oferta: 10 de maio de 2024
Obxecto da Oferta: 
  • Selección de un exalumno/a do MUA para incorporación inmediata a un despacho profesional de avogados na Coruña, na área de Dereito Tributario.
  • Titulado/a en grado ou doble grao de Dereito e cursado Máster de Acceso á Avogacía.
  • Bo expediente académico.
  • 1-2 anos de experiencia profesional en Dereito Tributario.

Os/as interesados/as poden chamar (881814675) ou enviar un correo electrónico (epjdir@usc.es) á EPX para ser tidos en conta no proceso de selección.