Publicación dos Tribunais de TFM e calendario de presentación e defensa dos traballos para os alumnos/as da 11ª edición do MUA Santiago, xuño 2024