Máster oficial en Avogacía 2017-2019

EQUIPO DOCENTE

A) Curso de formación

A Lei 34/2006 establece, no seu art. 4.3º, que nos “cursos de formación” para avogados deberá garantirse “a presenza da metade, alomenos, de profesionais colexiados exercentes. De conformidade con dita lei e co establecido no seu Regulamento de desenvolvemento, o profesorado do “curso de formación” do máster estará integrado por:

 • un 40% de profesorado universitario contratado ou funcionario.
 • un 60% de profesorado pertencente a avogacía e a outras profesións xurídicas relevantes para a formación do futuro avogado.

As materias de Introdución ao exercicio profesional e Quenda de oficio, Deontoloxía profesional e Réxime de responsabilidade e Escritura e Oratoria forense serán impartidas na súa totalidade por profesorado pertencente a avogacía e a outras profesións xurídicas.

O profesorado que imparte ás materias dos Módulos I e II do Plan de Estudos do Máster para o curso 2017-2018 da promoción 2017-2019 é o seguinte:

P3341M01 – Módulo I: Introdución ao Exercicio Profesional e Deontoloxía

 – P3341101 – Introdución Ao Exercicio Profesional e Quenda De Oficio

 • Arza Galán, Manuel, avogado e secretario técnico do Colexio de Avogados de Santiago.
 • Barros Díaz, Cecilia, avogada.
 • Constenla Vega, Javier, avogado e membro da Xunta de Goberno do ICA de Santiago.
 • Escribano Hernández, Juan Carlos, director da área comercial da Mutualidade da Avogacía
 • Gándara Moure, Gerardo, avogado e exdirector da EPX da Coruña.
 • Maroño Gargallo, J. Waldo, avogado e secretario da EPX de Santiago de Compostela.
 • Matovelle, María Jesús, avogada.
 • Moraleda Blanco, Patricia, coordinadora da Cátedra da Mutualidade da Avogacía.
 • Quintela Miramontes, Ramón, avogado e coordinador da materia.

 – P3341102 – Deontoloxía Profesional e Réxime de Responsabilidade

 • Gutiérrez Valerio, Timoteo, avogado, membro da xunta de goberno do ICA Santiago e coordinador da materia.
 • Pena Beiroa, José Antonio, economista e administrador concursal.
 • Vieito Mayo, María Jesús, avogada e membro da xunta de goberno do ICA Santiago.

 – P3341103 – XX.PP e Medios Alternativos de Solución de Conflitos

 • Amigo Vázquez, José Manuel, notario.
 • Arce Fernández, Ramón, catedrático de Psicoloxía Social da USC.
 • Blanco Lobeiras, Pedro, avogado.
 • Castillejo Manzanares, Raquel, catedrática de Dereito Procesual da USC.
 • Failde Picallo, Olga, avogada-equipo de Mediación Intraxudicial do Xulgado de Familia de Santiago
 • Fernández Brea, Jesús, rexistrador.
 • García Cumplido, José Carlos, avogado.
 • Gómez-Segade González, Elena, avogada, mediadora e coordinadora do módulo
 • Pérez Marcos, Esther, abogada, mediadora.
 • Rodríguez Varela, Montserrat, inspectora de consumo do IGC da Xunta de Galicia.

 – P3341104 – Escritura e Oratoria Forense

 • Regueira Pardavila, María Luisa, avogada.
 • Vilaboy Lois, Lotario, coordinador académico do Máster e director da EPX de Santiago.
 • Vivero Vizoso, Mar, avogada e coordinadora do módulo.

P3341M02  Módulo II:  Práctica Jurídica

 – P3341105 – Práctica Xurídica Civil I

 • Abeal Rodríguez, Juan José, avogado.
 • Carballal Paradela, Juan C., maxistrado.
 • Maroño Gargallo, Waldo, avogado e coordinador da materia.
 • Martínez Vázquez, Jorge, maxistrado do Xulgados de Primeira Instancia nº 1 de Santiago.
 • Maseda Rodríguez, Javier, profesor titular de Dereito Internacional Privado da USC.
 • Pardo Pumar, María José, profesora contratada de Dereito Civil da USC.
 • Paz Costas, Carlos, avogado.
 • Ruiz Núñez, Margarita, avogada.
 • Silvosa Tallón, José Manuel, letrado da Administración de Xustiza.
 • Tallón García, Lorena, xuíza.
 • Vieto Mayo, María Jesús, abogada.
 • Vilaboy Lois, Lotario, coordinador académico do Máster e director da EPX de Santiago.

 – P3341106 – Práctica Xurídica Civil II

 • Blanco Vidal, Luz, avogada.
 • Carballal Paradela, Juan Carlos, maxistrado.
 • Del Rio Otero, Araceli,
 • Fernández Escudero, María, avogada
 • González Ferro, María del Carmen, avogada
 • Ladrón de Cegama Escudero, Fuencisla, fiscal da Fiscalía de Santiago.
 • Maroño Gargallo, Waldo, avogado.
 • Maseda Rodríguez, Javier, profesor titular de Dereito Internacional Privado da USC.
 • Noya Ferreiro, Lourdes, profesora titular de Dereito Procesual da USC.
 • Rodríguez Álvarez, Ana, profesora contratada de Dereito Procesual da USC.
 • Sans Besada, Gonzálo, maxistrado do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2 de Lalín.
 • Soto Sola, Roberto, maxistrado do Xulgados de Primeira Instancia nº 6 de Santiago.
 • Trigo García, Belén, profesora contratada doutora de Dereito Civil da USC.

 – P3341107 – Práctica Xurídica Mercantil

 • Balo Couto, Javier, avogado.
 • Constenla Vega, Javier, avogado.
 • González-Carreró Fojón, Pablo, maxistrado.
 • Martínez Bouzas, María Salomé, maxistrada.
 • Martínez-Olivares Gómez, José  Luis, avogado e coordinador da materia.
 • Montero Vilar, José Antonio, avogado e profesor asociado de Dereito Mercantil da USC.

 – P3341108 – Práctica Xurídica Laboral I

 • Blanco Lobeiras, Pedro, avogado, xefe dos Servizos Xurídicos de UXT-Galicia e coordinador da materia.
 • Fernández de Mata, Emilio, maxistrado, Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
 • Otero Rodríguez, Laura, abogada.
 • Maneiro Vázquez, Yolanda, profesora contratada doutora de Dereito do Traballo e Seguridade Social da USC.

 – P3341109 – Práctica Xurídica Laboral II

 • Blanco Lobeiras, Pedro, avogado, xefe dos Servizos Xurídicos de UXT-Galicia e coordinador da materia.
 • Calo Amigo, Cándido,  profesor laboral de Dereito do Traballo e Seguridade Social da USC.
 • Fernández de Mata, Emilio, maxistrado, Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
 • González Quintás, Ángel, letrado da Seguridade Social.

 – P3341110 – Práctica Xurídica Administrativo I

 • Álvarez Fernández, Luis, avogado
 • Formoso Sobrado, Miguel, letrado da Administración de Xustiza.
 • Garrido Juncal, Andrea, profesora contratada interina por vacante de Dereito Administrativo na USC.
 • Míguez Macho, Luis, catedrático de Dereito Administrativo na USC.
 • Rivera Frade, Dolores, maxistrada do TSXG.
 • Sánchez-Agustino Mariño, Javier, avogado e coordinador da materia.
 • Solar Jimeno, Natalia, letrada da Xunta de Galicia.

 – P3341111 – Práctica Xurídica Administrativa II

 • Bértolo García, Ulises, avogado.
 • López Porto, Paulo,  avogado e coordinador da materia.
 • Rodriguez Fernández, Luis Jaime, xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación Provincial da Coruña.
 • Rivera Frade, Dolores, maxistrada do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
 • Santiago Iglesias, Diana , profesora contratada doutora de Dereito Administrativo na USC.
 • Solar Jimeno, Natalia, letrada da Xunta de Galicia.
 • Suárez García, Javier, avogado do Estado.
 • Suárez Losada, Ángel, avogado.
 • Teixido Infante, Yolanda,  xefa do Servizo de Licencias e Disciplina do Concello de A Coruña.

 – P3341112 – Práctica Xurídica Penal I

 • Aláez Legerén, Luis, maxistrado do Xulgado do Penal nº 1 de Santiago de Compostela.
 • Álvarez Barreiro, Raquel, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Cajoto Berdeal, Ana Belén, secretaria do Xulgado Penal nº 1 de Santiago de Compostela.
 • Catalina Benavente, María de los Ángeles, profesora doutora da área de Dereito Procesual na USC.
 • Gómez Rey, José, maxistrado, sección sexta de Santiago da Audiencia Provincial da Coruña.
 • Guillén Vázquez, Margarita, maxistrada do Xulgado de Instrución nº 2 de Santiago de Compostela.
 • Hospido Lobeiras, Belén, avogada.
 • Lago Louro, Andrés, maxistrado do Xulgado de Intrución nº 3 de Santiago de Compostela.
 • Martínez Carrillo, Carlos, avogado.
 • Navares Villar, Cristina, maxistrada, Audiencia Provincial, sección nº 4 de Pontevedra.
 • San José González, Aranzazu, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Sixto Teijo, Marta, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Valiño Ces, Almudena, profesora da área de Dereito Procesual na USC.
 • Vivero Vizoso, Mar, avogada.
 • Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernándo Antonio, profesor titular de Dereito Penal da USC.

 – P3341113 – Práctica Xurídica Penal II

 • Alfonso Espiñeira, Beatriz, xurista do corpo superior de Técnicos de Institucións Penitenciarias.
 • Álvarez Barreiro, Raquel, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Catalina Benavente, Ángeles, profesora contratada doutora de dereito procesual da USC.
 • Guinarte Cabada, Gumersindo, profesor titular de Dereito Penal da USC.
 • González-Abraldes, Alberto,  avogado.
 • Lago Louro, Andrés, maxistrado do Xulgado de Intrución nº 3 de Santiago de Compostela.
 • López Arnoso, Patricia, avogada.
 • Guillén Vázquez, Margarita, maxistrada do Xulgado de Instrución nº 2 de Santiago de Compostela.
 • Reguera Freire, Ana. avogada.
 • San José González, Aranzazu, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Sixto Teijo, Marta, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Varela Castejón, Pablo, fiscal.
 • Varela Gómez, Bernardino profesor titular de Dereito Procesual da USC.

 – P3341114 – Práctica Xurídica Tributaria, Internac, Const, UE

 • Arenas Meza, Miguel Enrique, profesor contratado doutor da área de Dereito internacional público e relacións internacionais.
 • Fernández Rodríguez, José Julio, profesor titular de Dereito Constitucional da USC.
 • Lorenzo Ucha, Alicia, abogada.
 • Matovelle Gómez, María Jesús, avogada e coordinadora da materia.
 • Pena Domínguez, Beatriz, avogada .
 • Ruibal Pereira, María Luz, profesora titular de Dereito Financieiro e Tributario da USC
 • Sierra Rodríguez, Mariano, avogado.
 • Teijo García, Carlos, profesor contratado doutor da área de Dereito internacional público e relacións internacionais.

B) Prácticas externas

O ICA de Santiago, a través da EPX conveniada, e a Comisión Académica, garantirán o cumprimento dos requisitos do período de prácticas establecido no Regulamento de desenvolvemento da Lei de acceso, para todos os estudantes matriculados no Máster.

A xestión de todos os créditos de “prácticas externas” corresponde ó ICA de Santiago, que os desenvolverá e coordinará a través da EPX. A tal efecto, seleccionará os despachos, administracións, órganos xudiciais, institucións e entidades onde se realicen, así como os titores e colaborares que as dirixan. Determinará o plan detallado, calendario e horario de prácticas e establecerá os mecanismos de control precisos para a comprobación da súa axeitada realización e aproveitamento. Corresponderá á Comisión Académica a aprobación do correspondente plan operativo das “prácticas externas”.

Os titores das “prácticas externas” serán avogados vinculados ao ICA de Santiago, cun exercicio profesional de, alomenos, cinco anos, sen prexuízo da posible colaboración doutros profesionais, cando así se considere conveniente (en particular, no que se refire as prácticas en administracións públicas e órganos xudiciais), a proposta do propio Colexio.

A adxudicación de destinos dos estudantes para a realización do período de prácticas será realizada pola EPX, por medio do oportuno procedemento aprobado pola Comisión Académica.

Durante o período de prácticas externas os estudantes contarán cun coordinador de prácticas e estarán suxeitos á duración, calendario, horario, lugar e actividade que se establezan, aplicaranse con dilixencia ás tarefas encomendadas, manteranse en contacto co titor e gardarán o sixilo sobre as tarefas que estean a realizar durante este período e unha vez este teña rematado.

A realización das prácticas de formación por parte dos estudantes non constitúe vínculo laboral nin contractual de ningún tipo entre estes e as partes asinantes, ni comportará contraprestación económica algunha para o estudantes durante o seu desenvolvemento, no sendo aplicable o Estatuto dos Traballadores.

A EPX conta con mais de sesenta despachos profesionais colaboradores. Tamén os titulares dos órganos xudiciais do partido xudicial de Santiago e doutros partidos da comunidade autónoma, a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e da USC, así como diferentes administracións locais veñen colaborando tradicionalmente na impartición do título propio da Escola ao que substitúe o máster.