Máster oficial en Avogacía 2016-2018

Prácticas Externas en Despachos de Avogados I e II

 

Prácticas Externas en Despachos de Avogados I  – P3341117
Prácticas Externas en Despachos de Avogados II – P3341118

 

Despachos onde realizaron prácticas (curso 2017-18) Nº colexiado – Colexio Nº alumnos/as
Alberto González-Abraldes 1.360 – ICA Santiago

1

Alejandro Otero Guldrís 2.044 – ICA Santiago 1
Alicia Lorenzo Ucha 2.515 – ICA Santiago 1
Álvaro Otero Schmitt 1.255 – ICA Santiago 1
Ana María Varela Meizoso 1.091 – ICA Santiago 1
Antonio Ruiz Permuy    615 – ICA Santiago 1
Araceli del Río Otero 1.117 – ICA Santiago 1
Beatriz Pena Domínguez 1.656 – ICA Santiago 1
Beatriz Piñeiro Vidal 2.147 – ICA Santiago 1
Blas Manuel Rivas Alejandro    951 – ICA Santiago 1
Carmen Barcala Barreiro 1.697 – ICA Santiago 1
Carmen González Ferro 1.169 – ICA Santiago 1
Cesar Rúa Martínez    568 – ICA Santiago 2
Cristina Goldar Soto 1.524 – ICA Santiago 1
Daniel Vila Pintos 2.671 – ICA Santiago 1
Delfa Losa García 1.368 – ICA Santiago 1
Evaristo Nogueira Pol    882 – ICA Santiago 1
Fernando Viqueira Nouche 1.882 – ICA Santiago 1
Gloria Zuñiga Rial 2.327 – ICA Santiago 1
Graciela Otero Iglesias 1.740 – ICA Santiago 1
Javier Constenla Vega 1.876 – ICA Santiago 1
Javier Curros Neira 1.742 – ICA Santiago 1
Javier Sánchez-Agustino Mariño 1.314 – ICA Santiago 1
Jorge Martínez Tojo 1.497 – ICA Santiago 1
José Antonio Montero Vilar 1.128 – ICA Santiago 1
José Carlos Míguez López 1.109 – ICA Santiago 1
José Luis Martínez-Olivares 1.611 – ICA Santiago 1
José Manuel Piñeiro González 1.657 – ICA Santiago 1
José Ramón Oulego Erroz 1.963 – ICA Santiago 1
José Vispo Montero    355 – ICA Santiago 1
Juan Carlos García Maceira    798 – ICA Santiago 1
Laura Otero Rodríguez 1.869 – ICA Santiago 1
Luciano Prado del Río 1.674 – ICA Santiago 1
Luis Álvarez Fernández 1.456 – ICA Santiago 1
Manuel Francisco Martín García 1.673 – ICA Santiago 1
Mar Vivero Vizoso 1.000 – ICA Santiago 1
Marcos Vilarelle Romáy 2.018 – ICA Santiago 1
María Belén Hospido Lobeiras    914 – ICA Santiago 2
María Jesús Matovelle Gómez    726 – ICA Santiago 1
María Jesús Vieito Mayo 1.348 – ICA Santiago 2
Mariano Sierra Rodríguez 1.484 – ICA Santiago 1
Miguel Angel Bouza López 1.968 – ICA Santiago 1
Montserrat Vázquez Losada 1.066 – ICA Santiago 1
Paulo López Porto 1.937 – ICA Santiago 2
Pedro Blanco Lobeiras 1.030 – ICA Santiago 2
Ramón González Vinagre 1.389 – ICA Santiago 1
Ramón Quintela Miramontes    765 – ICA Santiago 2
Rocío Arnoso Moure 1.860 – ICA Santiago 1
Santiago Alonso de la Peña 1.186 – ICA Santiago 1
Timoteo Gutiérrez Valerio 1.323 – ICA Santiago 1
Victor Arceo Túñez 1.753 – ICA Santiago 1
Xosé Febrero Bande    815 – ICA Santiago 1