Máster oficial en Avogacía 2015-2017

ÓRGANOS DE GOBERNO

COORDINACIÓN

Coordinador Académico:

 • Prof. Dr. D. Lotario Vilaboy Lois

Coordinador Profesional:

 • D. Jesús Waldo Maroño Gargallo: Avogado e secretario da Escola de Práctica Xurídica

 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN

Os membros da Comisión de Dirección do Máster universitario en Avogacía para o campus de Santiago son:

 • D. Evaristo Nogueira Pol: Decano do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela e presidente da Comisión de Dirección
 • D. Luís Míguez Macho: Decano da Facultade de Dereito
 • D. Lotario Vilaboy Lois: Coordinador universitario da titulación e Director da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela.
 • D. Jesús Waldo Maroño Gargallo: Coordinador profesional da titulación e secretario da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela

 

COMISIÓN ACADÉMICA

Os membros da Comisión Académica do Máster universitario en Avogacía para o campus de Santiago son:

Pola USC:

 • D. Luís Míguez Macho: Decano da Facultade de Dereito e Presidente da Comisión Académica
 • D. Lotario Vilaboy Lois: Director da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela, secretario da Comisión Académica e coordinador académico da titulación na Universidade de Santiago.
 • D. Francisco Javier Gárate Castro: Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da USC e profesor do máster
 • D. Gumersindo Guinarte Cabada: Profesor titular de Dereito Penal da USC e profesor do máster

Polo ICA de Santiago:

 • D. Evaristo Nogueira Pol: Decano do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela
 • D. Ramón Quintela Miramontes: Membro da xunta de goberno do ICA
 • Dª María Jesús Vieito Mayo: Membro da xunta de goberno do ICA
 • D. Jesús Waldo Maroño Gargallo: Avogado e secretario da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN ESPECÍFICA

Nas materias en que impartan docencia profesores universitarios e non universitarios, nomearase unha Comisión de Coordinación por cada materia do “curso de formación”, integrada por dous representantes, un designado polo Colexio de Avogados e outro pola USC; nomeamentos que recaerán en profesores da materia correspondente.